ELCOM International AS representerer DIMAT SA i de nordiske land i tillegg til flere andre europeiske land.

DIMAT SA har levert utstyr over hele verden og har store kunder på sine referanselister.

Dette betyr høy kvalitet, fleksible løsninger og et velutviklet opplærings- og service program.

Høyt kvalifisert personell deltar meget aktivt i flere arbeidsgrupper i CIGRE Committee.