Våre kunder

ELCOM International AS har undertegnet rammeavtaler med Statnett i Norge og Svenska Kraftnät i Sverige for levering av analoge- og digitale relévernprodukter.

Ny rammeavtale med Svenska Kraftnät ble undertegnet i mars 1999 og med en varighet på 4 + 6 år.

Noen av våre kunder:

 • Statnett SF
 • Svenska Kraftnät
 • IVO i Finland
 • Hydro Energi
 • Lyse Energi
 • ABB Kraft
 • ABB Utilities AB
 • ABB Distribution AB
 • Vattenfall
 • Vattenfall Service Syd AB
 • Vattenfall Service Nord AB

ElCom International er kvalifisert i Sellihca Kvalifikasjonsordning som leverandør til energiforsyningen i Norge.